Docker Compose

  • آموزشحالت های داکر کامپوز

    حالت های داکر کامپوز Docker Compose

    جدول محتوامقدمهDocker Compose Detachedحالت جداشده داکر (Docker detached mode)نتیجه مقدمه در این مقاله قصد داریم حالت های داکر کامپوز و روش اجرای دستورات در پس زمینه شل و اجرای آن را بررسی نماییم. داکر کامپوز (Docker Compose) ابزاری است که به شما امکان تعریف و اجرای برنامه های Docker چند کانتینری را می دهد. این فرآیند مدیریت برنامه های پیچیده…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا